Категории продукти

Крафт нещица

Общи условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги

 

 

I.                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.      Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.b-wow.net. Тези условия обвързват всички потребители. Като пазарува в този Интернет магазин, с отбелязване на“Съгласен съм с условията”,  потребителят/клиентът показва, че се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.      Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.b-wow.net, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3.      Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.b-wow.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4.      След кликане на бутона "Финализирай поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.      ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 1 (една) работна седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6.      Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове без да се начислява допълнително ДДС.

 

II.                ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ

 

Освен предлаганите в Интернет магазина продукти, ТЪРГОВЕЦЪТ предлага и изработване на поздравителни картички и покани по индивидуален проект. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва всички права върху идеите, дизайна и изработката на индивидуалните проекти, включително за последващата им употреба по негово усмотрение.

 

 

 

III.             ДОСТАВКА

 

1.      Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.      Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА и да се състави констативен протокол с куриера, доставил пратката. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 

2а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиента не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

2б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.

 

IV.             ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

1.      Цените на продуктите, посочени на сайта не включват доставката до клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Методите на доставка и плащане са описани в сектор „Доставка и плащане” на Интернет страницата в раздел "Услуги".

2.     Заплащането на поръчаните продукти и услуги се извършва с наложен платеж - при доставка от/при куриер.

        3.     Не издаваме касов бон за продадените артикули от нас. За да получите документ за покупката, моля, изискайте разписка за пощенски паричен     превод (ППП) от  куриера. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредба №18 от ЗДДС и договор за НП с ППП с лицензиран пощенски оператор, сумите получаваме по банкова сметка на фирмата. Не работим с лично предаване и заплащане в брой.

        4.     Ако Ви е необходимо издаването на фактура за покупката от нашия магазин, е достатъчно при самата поръчка да впишете всички необходими данни за издаването ѝ, или да ги добавите в полето "Специални указания" при приключване на поръчката.

        4а.   Можем да Ви издадем фактура за комбинирано плащане с ППП, при което следва при получаване на поръчката си да изискате от куриера разписката за ППП и да я прикрепите към фактурата.

       4б.   Можем да Ви издадем фактура за плащане по банков път, за което ще е необходимо предварително да преведете по банков път сумата за     продуктите, които желаете да закупите, по издадена от нас фактура. След получаване на сумата по нашата сметка ще Ви бъде изпратена вашата поръчка.

        5а.   При закупуване на продукти с обща стойност над 100лв ще имате безплатна доставка до офис на куриера.

        5б.   При закупуване на продукти с обща стойност над 200лв ще получите 10% отстъпка от общата сума, което се вижда и калкулира автоматично при приключване на поръчката. Тази отстъпка важи само за продукти, които не са с промоционални и намалени цени, и не се комбинира с други ваучери, кодове и отстъпки.

 

V.                ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

1.      Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.b-wow.net

2.      Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3.      Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4.      Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.b-wow.net.

5.      Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•        да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•        да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•        да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•        да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.b-wow.net услуги;
•        да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•        да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•        да не извършва злоумишлени действия;
•        да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез  www.b-wow.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

5а.    Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

6.      Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоките от клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента.

 

6.1.   Клиентът се задължава да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност. Клиентът следва да опакова с нужната грижа стоката и да приложи информация за покупката.

 

6.2.   Клиентът следва да върне продукта/продуктите чрез куриер, като всички разходи по връщането с куриер са за сметка на клиента.

 

6.3.   Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора с ТЪРГОВЕЦА по следните начини:

 

6.3.1.  Kато уведоми ТЪРГОВЕЦА за решението си за отказ от Договора чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление на имейл info@b-wow.net;

 

6.3.2.  Kато използва стандартния формуляр за рекламации достъпен в сайта;

 

6.3.3.  Като се свърже с нас на телефон - 0887545791.

 

7.    Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, ТЪРГОВЕЦА възстановява сумите, заплатени от клиента, с изключение на разходите за връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора.

 

8.    Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора и когато ТЪРГОВЕЦА не е предложил да прибере стоките сам, клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 

9.    Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ТЪРГОВЕЦА има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи и етикети.

 

10.  Правото на отказ не се прилага в следните случаи:


1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

 

VI.             ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

1.       ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.

2.       ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  www.b-wow.net.  

3.       ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.b-wow.net.
4.       ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5.       ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.       ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

7.       Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@b-wow.net. ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.       ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които   не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

9.       ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

10.     ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време и по собствена преценка да променя цените на предлаганите стоки, като потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявяването на желаната стока. 

11.      За всяка предлагана в Интернет магазина стока е дадено кратко описание и изображение, което  подпомага потребителя/клиента за направата на информиран избор при покупката, като www.b-wow.net допуска наличието на разминавания между показаните и действителните цветове и дизайн на продуктите и техните опаковки, за което не носи отговорност. Публикуваната в Интернет магазина информация трябва да се тълкува като ориентировъчна.

12.      Някои от предлаганите в Интернет страницата www.b-wow.net продукти съдържат малки елементи и не са подходящи за деца под три годишна възраст. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте без родителски надзор деца под три годишна възраст да играят с ръчно изработените продукти, които предлагаме в Интернет магазина. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за последствия причинени от неспазване на това предупреждение.

 

VII.          ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.         ТЪРГОВЕЦЪТ  е описал всички положения за поверителност и защита на личните данни в отделна политика, като можете да ги разгледате подробно тук.

2.        Всички потребители/клиенти при покупка от интернет магазина www.b-wow.net, при съгласие с общите условия на търговеца се съгласяват и с политиката за поверителност на личните данни.

 

VIII.       ИЗМЕНЕНИЯ

 

1.          Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX.             АВТОРСКИ ПРАВА

 

1.           Всички права върху Интернет страницата www.b-wow.net, графичното лого, ръчно изработените продукти и материали, снимки, текстовете, изображения, картинки, документи, публикувани в страницата са собственост на ТЪРГОВЕЦАи/или неговите партньори и са запазени със Закона за авторското право и сродните му права.

2.           ТЪРГОВЕЦЪТ дава право на потребителите/клиентите да ползват всички предоставени в Интернет магазина продукти и услуги само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.b-wow.netили на трети лица свързани пряко или косвено с продуктите в Интернет магазина. Не се разрешава изображенията, публикациите, продуктите и материалите на www.b-wow.net да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или нетърговска цел, освен с изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА, оформено в допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.

 

X.                TЕРМИНОЛОГИЯ

 

1.            Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.b-wow.net на своя компютър.

2.            Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3.            Под „Търговец” се разбира ЮНИК АРТ ЕООД – дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мур 26, ЕИК: 2020279542, МОЛ: Боряна Димитрова.

4.            Интернет магазина  www.b-wow.net е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

5.            Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.